آموزش سامانه رشد و شاد
تاریخ شروع

16:00

یکشنبه - 1400/07/04

تاریخ پایان

18:00

سه‌شنبه - 1400/07/06

آدرس

بندرعباس، اداره آموزش و پرورش ناحیه 2، گروه های آموزشی

درباره رویداد

با توجه به ارتقا و تغییرات ایجاد شده در پلتفرم شاد، گروه های آموزشی متوسطه اول و دوم ناحیه 2 بندرعباس اقدام به برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان آشنایی با سامانه های مدیریت فرایند یاددهی-یادگیری وزارت آموزش و پرورش نموده است.

اهداف یادگیری

  • آشنایی با سامانه شاد
  • مدیریت حضور و غیاب
  • آشنایی و کاربرد فضای ابری شخصی
  • ارسال و دریافت تکالیف از دانش آموزان
  • برگزاری آزمون
  • آشنایی با سامانه رشد
  • آشنایی با مرکز یادگیری معلم
  • آشنایی با QR Code
  • روش خواندن رمزینه های کتب درسی
  • اپلیکیشن رمزینه خوان رشد

دانلود فیلم وبینار

به منظور دانلود وبینار بر روی لینک های زیر کلیک کنید: